AUTOGRAFY

Aby otrzymać autograf Anny Żebrowskiej, należy przesłać w kopercie:
– karteczkę z informacją dla kogo nadawca życzy sobie autografu oraz adresem zwrotnym
– kopertę zwrotną z przyklejonym nań znaczkiem pocztowym na list zwykły.

Korespondencja bez dołączonej koperty zwrotnej ze znaczkiem pozostanie bez odpowiedzi.

KORESPONDENCJĘ WYSYŁAMY NA ADRES:
Anna Żebrowska
FUP skr. poczt. 2
ul. Jedności Narodowej 125
50-385 Wrocław