Archiwum kategorii: Uncategorized

MATERIAŁY DO POBRANIA

Zdjęcia plakatowe do pobrania:


Adres korespondencyjny:

Anna Żebrowska
ul. Jedności Narodowej 125
50-385 Wrocław
skr. poczt. 2

UWAGA: Aby otrzymać autograf Anny Żebrowskiej, w kopercie należy umieścić karteczkę z krótką prośbą lub wybrane zdjęcie/zdjęcia do podpisu, a także kopertę zwrotną z przyklejonym nań znaczkiem pocztowym na list zwykły.

Korespondencja bez dołączonej koperty zwrotnej ze znaczkiem pozostanie bez odpowiedzi.