KONTAKT

Kontakt w sprawie koncertów:

+48 603 710 117

koncerty@annazebrowska.com


Adres korespondencyjny:

Anna Żebrowska

ul. Jedności Narodowej 125

50-385 Wrocław

skr. poczt. 2


UWAGA: Aby otrzymać autograf, w kopercie należy umieścić karteczkę z krótką prośbą lub wybrane zdjęcie/zdjęcia Anny Żebrowskiej do podpisu, a także kopertę zwrotną z przyklejonym nań znaczkiem pocztowym na list zwykły.

Korespondencja bez dołączonej koperty zwrotnej ze znaczkiem pozostanie bez odpowiedzi.