KONTAKT

MANAGER – PIOTR BACZEWSKI:

+48 535 323 972

piotr.baczewski@annazebrowska.com


Adres korespondencyjny:

Anna Żebrowska

ul. Jedności Narodowej 125

50-385 Wrocław

skr. poczt. 2


UWAGA: Aby otrzymać autograf, w kopercie należy umieścić karteczkę z informacją dla kogo, a także zaadresowaną kopertę zwrotną z przyklejonym nań znaczkiem pocztowym na list zwykły.

Korespondencja bez dołączonej koperty zwrotnej ze znaczkiem pozostanie bez odpowiedzi.