1998

W przygotowaniu.

1998 – Wrocław, Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego – występ z utworami „Pamiętajcie o Ogrodach” oraz „Wszystkie barwy lipca”