2006

Materiały w przygotowaniu.

Najważniejsze koncerty:

07.01.2006

14.01.2006

11.02.2006 – Kobierzyce – Bal Przedsiębiorców

17.02.2006

18.02.2006 – Wrocław, Hotel Plaza – Casinos Poland