2000

Materiały w przygotowaniu.

Najważniejsze koncerty:

23.07.2000 – Lewin Kłodzki – Dni Turystyki Rodzinnej – występ w koncercie Violetty Villas z piosenką „Mechaniczna Lalka” (akompaniament: Maciej Kieres) (+ Krystyna Sienkiewicz, Mieczysław Gajda)

29.09.2000 – Lewin Kłodzki – Lewińskie Michałki

30.09.2000 – Lewin Kłodzki, Rynek – występ w koncercie Violetty Villas (akompaniament: Maciej i Bartosz Kieresowie) (+ Andrzej Rosiewicz)