2000

W przygotowaniu.

2000 – Lewin Kłodzki – gościnny udział w koncertach Violetty Villas